Anunturi Generale|

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  Consiliul Local al comunei Cumpăna organizează LICITAȚIA PUBLICĂ  în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros pentru terenul in suprafata de 720 mp, situat in comuna Cumpana, Str. Tractorului nr. 55 , identificat cu numarul cadastral 110496 si inscris in cartea funciara cu nr. 110496 .

      Terenul este situat în intravilanul Comunei Cumpăna,  iar scopul  licitației constă în realizarea obiectivului de investiție STATIE ITP “.

     Licitația se va desfășura pe data de 05.10.2020 , ora 11.00, Sala de ședințe a Consiliului Local Cumpăna din sediul Primăriei comunei Cumpăna.

          Prețul de pornire la licitație este de  1 leu/ mp/an .

          Garanția de participare este în procent de 10%  din valoarea redevenței .

          Contravaloarea caietului de sarcini este de 100 lei.

          Durata superficiei pe 99 ani.

          Documentele pentru licitație ( caietul de sarcini, instrucțiuni pentru participanți) se pot procura contra cost începând cu data de 16.09.2020 de la sediul Primăriei comunei Cumpăna, str. Șoseaua Constantei nr. 132, comuna Cumpăna, județul Constanța, tel. 0241/739.003, interior 103, fax 0241/739.003, ultima zi de depunere a ofertelor fiind 05.10.2020, ora 10.00.

          Solicitările de clarificări se pot face până la data de 28.09.2020.

          Alte informații cu privire la licitația din data de  05.10.2020 se pot obține de la sediul Primăriei Cumpăna, str. Șoseaua Constanței nr. 132, sau la numărul de telefon 0241/739.003 interior 103.

     Eventualele contestații ce pot apărea în legătură cu organizarea și desfășurarea licitației se pot depune la instanța de contencios administrativ a Tribunalului Constanța, str. Traian, nr. 31, Constanța, telefon 0241-551345, interior 246.

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut