Anunturi Generale|

          Ca urmare a Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat conform Ordinului nr. 18 din 10.03.2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 264 din 17.03.2021, vă informăm faptul că, TOȚI LOCUITORII POT BENEFICIA DE RACORDARE GRATUITĂ LA SISTEMUL DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE.

          Solicitanții, din categoria viitori clienți casnici (proprietari de locuințe) și noncasnici (societăți) TREBUIE SĂ DEPUNĂ cererea de racordare și documentele necesare, în vederea obținerii avizului tehnic de racordare, la operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale (S.C DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L.).

DOCUMENTE NECESARE:

1

Cererea de racordare la sistemul de distribuție

2

Copia actului de identitate (B.I./C.I.)/certificatului de înmatriculare/actului de constituire a Asociației, după caz;

3

Copia actului de proprietate/închiriere/comodat (aferent locului de consum), cu acordul coproprietarilor sau al proprietarilor (după caz) şi copie B.I./C.I. ale acestora (după caz), planuri cadastrale (după caz);

4

Autorizația de construire imobil, însotiță de piesele desenate, vizate spre neschimbare, care au intrat în componența documentației tehnice depuse la obținerea acesteia – dacă actul de proprietate este doar pentru teren;

5

Acordul proprietarului conductei/acordul în formă autentică al solicitantului de acces privind despăgubirea proprietarului conform art. 108, lit g, punct 66, din Legea 155/2020 (după caz);

6

Planul de încadrare în zonă;

7

Planul de situație la scara 1:500 din documentația cadastrală a proprietății, conținând inventarul punctelor de pe perimetrul corpului de proprietate, în sistem de coodonate Stereografic 1970 (după caz); plan de situație 1:2000;

8

Planul anexă la AC și PUZ/PUD, în situația în care solicitantul de racord este dezvoltator imobiliar;

9

Mandatul (în situația în care solicitantul este reprezentat de mandatar) prin care socilitantul este împuternicit pentru: susținerea tuturor demersurilor necesare obținerii avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale și/sau pentru ridicarea răspunsului O.S.D. la cererea de racordare;

10

Anexa 1.

SERVICIUL URBANISM oferă sprijin în vederea procurării cereri de racordare și a celorlalte documente necesare.

Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale (Distrigaz Sud Rețele) FINANȚEAZĂ lucrările și efectuează activitățile necesare racordării, printr-un operator economic autorizat ANRE desemnat, dacă în urma stabilirii soluției tehnice, lungimea instalației de extindere și branșare este de până la 2.500 metri.

Proprietarii de locuințe, solicitanții au obligația de a pune în funcțiune instalația de utilizare a gazelor naturale într-un interval de maximum 180 de zile de la punerea în funcțiune a instalației de racordare solicitată.


 

BRANȘAMENT ȘI RACORDURI GRATUITE LA SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE

Racordurile la rețeaua de canalizare se efectuează GRATUIT pentru străzile cuprinse în proiectul SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE             ÎN COMUNA CUMPĂNA, JUDEȚUL CONSTANȚA PRIN PROGRAMUL  OPERAȚIONAL  INFRASTRUCTURA MARE   2014 – 2020 (POIM).

Rețeaua de canalizare are o lungime de 5,969 km ce cuprinde un total de 17 străzi și anume:

 • Aleea Ciocarliei
 • Aleea Dealul  Spirii
 • Bujorilor
 • Sos Constantei – între    Ciresica  și  str.  Școlii
 • Dealul Spirii
 • George Enescu
 • Ghiocel
 • Zorelelor
 • Constantin Brancoveanu
 • A. Basarabescu
 • Liviu Rebreanu
 • Lujerului
 • Eminescu
 • Nicolae Labis
 • Papadiei
 • Theodor Aman
 • Titu Maiorescu

Branșamentele la rețeaua de alimentare cu apă se efectuează, de asemenea, GRATUIT pentru străzile cuprinse în proiectul SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN COMUNA CUMPĂNA, JUDEȚUL CONSTANȚA PRIN PROGRAMUL  OPERAȚIONAL  INFRASTRUCTURA MARE   2014 – 2020 (POIM).

Rețeaua reabilitată are o lungime de 4,33 km ce cuprinde 6 străzi și anume:

 • Preot Alexandru Dumitrescu
 • Monumentului
 • Nucilor
 • Osman Giafar
 • Taberei
 • Tractorului

Rețeaua de distribuție apă are o lungime de 1,828 km ce cuprinde 6 străzi și anume:

 • Florilor
 • Stroe Felix
 • Recoltei
 • Soarelui
 • Titu Maiorescu
 • Traian

Pentru a beneficia de aceste racorduri și branșamente, vă invit să vă adresați serviciului urbanism în vederea acordării sprijinului pentru realizarea acestora.

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut