Anunturi Generale|

Obligativitatea înscrierii în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

Având în vedere intrarea în vigoare a Hotărârii nr 714 din 26.05.2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoane fizice și juridice, proprietarii spațiilor conectate la sistemul individual adecvat de epurare au obligația de înscriere în registrul de epurare în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare sau epurare a apelor uzate.

     Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea in vigoare a Hotărârii Guvernului.

     Persoanele fizice și juridice care au construit în curți fose septice sau bazine vidanjabile au obligația, conform art. 11 alin. 2 din H.G. nr 714/26.05.2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, să se inregistreze pana la finalul lunii noiembrie 2022 în Registrul de Evidență a Sistemelor Adecvate pentru Colectarea și Epurare Apelor Uzate și să informeze Primăria Comunei Cumpăna.

     Informațiile se completează și se transmit on-line conform formularelor de mai jos, la adresa de email secretariat@primaria-cumpana.ro, registratura@primaria-cumpana.ro în cazul persoanelor care nu utilizează mijloacele electronice, acestea pot gasi formularul tipărit la sediul Primăriei Comunei Cumpăna. După completarea formularului, acesta se depune la Registratura primăriei pentru înregistrare, dovada că  s-au achitat de această obligație.

     În conformitate cu art. 23 din H.G. nr. 714/26.05.2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. 1 și 2, constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

ATENȚIE: Obligația se aplică atât sistemelor existente, cât și în cazul celor care sunt în curs de construire!!!

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut