Anunturi Generale|

SERVICIUL  CONTROL  OFICIAL  SĂNĂTATE  ȘI  BUNĂSTARE  ANIMALĂ din cadrul UAT CUMPĂNA  aduce la cunoștință faptul că în data de 03.01.2024, în baza  BA nr. 17019/29.12.2023 emis  de către  IDSA București, respective B.A 15018/29.12.2023 emis  de  către LSVSA  Constanța,   au fost  confirmate 2 cazuri de influență aviară la cadavre de  lebede de vară. (CYGNUS  olor),  prelevate  din incinta Portului Constanța S.N.C. bazinul C și  D.

     Rezultatele investigațiilor de Biologie  Moleculară ale probelor  examinate la IDSA  București, au fost pozitive  pentru identificarea  genomului  virusului influenței  aviare (proteina Matrix)  prin  testul Real  TIME RTPCR  și pentru identificarea   subtipului de hemaglutină H5 și neuraminidaza  N1 a  virusului influenței  aviare  (HPAI).

     În urma  întocmirii  hărții cu confirmarea   I.A din  Constanța  U.A.T. Constanța,  (Constanța, Palazu Mare ) se află în zona de protecție  (3km),  iar U.A.T Agigea (Lazu), U.A.T  Cumpăna și  U.A.T  Eforie  Nord  în zona de supraveghere   (10 km), drept pentru care  în baza  Planului de măsuri  aveți următoarele  obligații:

  -toate păsările sunt plasate și ținute  în clădiri închise pentru a împiedica venirea în contact a păsărilor  domestice cu cele  sălbatice:

-prevenirea  oricărui  contact  direct și indirect între păsările sălbatice vii, în special  cele de apă și păsările de curte și alte păsări, în special rațele și gâștele;

-interzicerea accesului la luciul de apă a rațelor și gâștelor domestice pentru prevenirea oricărui contact direct și indirect cu păsările sălbatice vii:

-separarea rațelor  și gâștelor domestice de alte păsări de curte;

-la intrarea și ieșirea din exploatații se vor respecta condițiile de biosecuritate (limitarea  accesului  în curtea  păsărilor  la o singură  persoană și asigurarea mijloacelor de protecție  pentru  interzicerea  accesului și contactul cu păsările sălbatice: 

-interzicerea adapării  păsărilor  de curte cu apă provenită din lacuri, bălți:

-informarea de către proprietari a oricăror  semne de boală sau mortalitate:

-în cazul identificărrii   păsărilor moarte, sălbatice  sau domestice, se va contacta  în regim de urgență  medicul  veterinar de liberă practică  sau DSVSA  CONSTANȚA pentru dirijarea acestora la LSVSA  din  cadrul  DSVSA CONSTANȚA  în vederea efectuării  examenului de laborator:

-dezinfecția echipamentelor și vehiculelor utilizate pentru transportul  păsărilor  sau altor materii posibile purtătoare de virus:

-INTERZICEREA mișcării din sau în afara exploatațiilor fără aprobarea  autorității competente ,respectiv DSVSA CONSTANȚA.

-proprietarii  țin evidența  persoanelor care intră și ies din exploatație:

-interdicția de evacuare sau de răspândire a așternutului,  gunoiului de  grajd  și dejecțiilor în afara exploataților:

-interzicerea  circulației sau a transportului păsărilor ,ouălor, cărnii  și cadavrelor păsărilor:

-expedierea din zona  de  protecție a cărnii  proaspete,  a  cărnii  tocate, a cărnii separate mecanic, a preparatelor și a produselor din carne, provenite de la păsări domestice originare din zonele de control și de la vânat  sălbatic  cu pene din zona  respectivă:

-interzicea  târgurilor,  piețelor  și expozițiilor:

-toate cazurile de îmbolnăvire se anunță medicului de familie, având în vedere că   boala  se poate transmite la om.

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut