Conform OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, Art. 111Consiliul local se compune din consilieri locali aleși în condițiile stabilite de legea pentru alegerea autorităților administrației publice locale.

Art. 125 – Atribuțiile comisiilor de specialitate:

(1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuții principale:

a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;

b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local;

c) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

(2) Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă.

Art. 129 – Atribuțiile consiliului local:

(1) Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: detalii aici …

Comisiile de specialitate ale CL Cumpăna pentru mandatul 2020 – 2024

COMISIA NR.1 – Comisia pentru programul de dezvoltare economică, socială, buget finanțe, administrația domeniului public și privat al comunei

Președinte – Ilioiu Aurel

Secretar – Drăgoi Elena

Membri: Danilă Gheorghe, Neagu Florin, Petcu Valeriu Mihai

COMISIA NR. 2 – Comisia pentru agricultură, gospodărire comunală și locativă, protecția mediului, servicii, comerț și turism

Președinte – Brînză Iulian

Secretar – Cordunianu Liviu

Membri: Apti Cetin, Imoșanu Florin Vasile, Vilcescu Ionuț Marian

COMISIA NR. 3 – Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement

Președinte – Drăgoi Elena

Secretar – Sticlet Adriana

Membri: Dina Georgiana, Braga Victoria, Vilcescu Ionuț Marian

COMISIA NR. 4 – Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism

Președinte – Neagu Florin

Secretar – Bălan Constantin

Membri: Brînză Iulian, Bordei Claudiu, Cordunianu Liviu

COMISIA NR. 5 – Comisia pentru administrare publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice și a drepturilor cetățenilor

Președinte – Dănilă Gheorghe

Secretar – Ilioiu Aurel

Membri: Ioniță Marius, Tufa George-Cosmin, Bălan Constantin

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut