NumărDataConținut
8123.06.2021privind stabilirea unor măsuri aferente Alunecării de teren zona Cumpăna ...
8023.06.2021privind modificarea poziției 9 din HCL 137/2016
7923.06.2021privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta ...
7823.06.2021privind modificarea și completarea inventarului domeniului privat al comunei
7723.06.2021privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice ...
7623.06.2021privind rectificarea BVC pe 2021
7526.05.2021privind aprobarea unei documentatii PUZ pentru dezmembrarea unei parcele ...
7426.05.2021privind aprobarea cheltuielilor necesare organizarii manifestarilor dedicate Zilei Internationale a Copilului
7326.05.2021privind aprobarea sitatiilor financiare anuale ale SC SALUBRIZARE SI GOSPODARIE CUMPANA SRL
7226.05.2021privind completarea inventarului domeniului privat al comunei
7126.05.2021privind acceptarea unei Declaratii de renuntare si trecerea in domeniul privat al comunei a unui teren ...
7026.05.2021privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021
6926.05.2021privind actualizarea listei referitoare la ordinea de prioritate in solutionarea cererilor pentru repartizarea locuintelor ANL ...
6828.04.2021privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale CS Victoria Cumpăna
6728.04.2021privind aprobarea înființării Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Comunei
6628.04.2021privind modificarea organigramei și al statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei
6528.04.2021privind modificarea și completarea Anexei nr. 8 - Taxe speciale și Taxe Locale
6428.04.2021privind alegerea președintelui de ședință
6328.04.2021privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 cu rata inflației de 2,6%
6228.04.2021privind gospodărirea și salubrizarea localității
6128.04.2021privind dezmembrarea unui teren ...
6028.04.2021privind dezmembrarea unui teren ...
5928.04.2021privind prelungirea aplicării până la 31.01.2022 a procedurii de anulare a accesorilor de plată în cazul obligașiilor bugetare principale de plată ...
5828.04.2021privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL
5728.04.2021privind completarea inventarului domeniului privat al comunei
5628.04.2021privind aprobarea concesionării fără licitație publică a 3 cabinete medicale
5528.04.2021privind aprobarea solicitării de preluare unui bun imobil ...
5428.04.2021privind acceptarea unei oferte de donație a două terenuri intravilane
5328.04.2021privind aprobarea cheltuielilor de protocol și reprezentare în anul 2021
5228.04.2021privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea Zilei de 15 Mai - Ziua Familiei
5128.04.2021privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice ...
5028.04.2021privind definitivarea Programului Achizițiilor Publice pe anul 2021
4424.03.2021privind completarea Programului Achizițiilor Publice pe anul 2021
4324.03.2021privind aprobarea documentației PUD pentru investitia - construire Centru Comercial ...
4224.03.2021privind acceptarea Declarației de renunțare și trecerea în domeniul public al comunei a unui teren situat în intravilanul comunei ...
4124.03.2021privind aprobarea refinanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Comunei a proiectelor finanțate pentru susținerea unor activități non-profit de interes local
4024.03.2021privind scoaterea din evidența fiscală a debitului unor PJ radiate ...
3924.03.2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Centru Civic ...
3824.03.2021privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL 98/2019 referitoare la Regulamentul de Organizare și Funcționare al Complexului Sportiv ...
3724.03.2021privind desemnarea reprezentantului UAT în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța
3624.03.2021privind lucrările de semnalizare rutieră din comună ...
3524.03.2021privind dezmembrarea unui teren situat în comuna Cumpăna
3424.03.2021privind completarea inventarului domeniului privat al comunei
3324.03.2021privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice și personalului auxiliar ...
3224.02.2021privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Documentul de Poziție, avizarea Documentației de atribuire a contractului de delegare, prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare ...
3124.02.2021privind revocarea unui contract de mandat în CA al Salubrizare și Gospodărie Cumpăna SRL ...
3024.02.2021privind revocarea HCL 19/2021 referitoare la aprobarea rapoartelor de evaluare a 2 imobile - teren ...
2924.02.2021privind scoaterea la casare a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe de la Primăria Cumpăna și unitățile aflate în administrarea CL
2824.02.2021privind completarea inventarului domeniului privat al comunei Cumpăna
2724.02.2021privind aprobarea prelungirii aplicării până la 31.03.2021 inclusiv, a anulării accesoriilor în cazul obligațiilor de plată ...
2624.02.2021privind aprobarea vanzarii unei locuinte ANL către ...
2524.02.2021privind aprobarea vanzarii unei locuinte ANL către ...
2427.01.2021privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție de Restituire a avansului acordat pentru proiecte finanțate în cadrul PNDR 2014-2020 ...
2327.01.2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și asigurarea finanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție ”Modernizare drumuri de acces campus școlar 8 km”
2227.01.2021privind repartizarea rezultatului financiar al anilor 2018 și 2019 realizat de SC Salubrizare și Gospodărie Cumpăna SRL
2127.01.2021privind acordarea unui aviz consultativ favorabil pentru înființarea Centrului de vaccinare împotriva COVID19 ...
2027.01.2021privind analiza stadiului de înscriere a datelor din Registrul Agricol pentru sem. II din 2020 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități
1927.01.2021privind aprobarea rapoartelor de evaluare a 2 imobile situate în comuna Cumpăna
1827.01.2021privind aprobarea Regulamentului de Vânzare a bunurilor imobile - terenuri aparținând domeniului privat al comunei
1727.01.2021privind actualizarea listei referitoare la ordinea de prioritate în solicitarea cererilor pentru repartizarea locuințelor ANL ...
1627.01.2021privind aprobarea Calendarului Evenimentelor Sociale, Educative și al Manifestărilor Cultural-Sportive de la nivelul comunei în anul 2021
1527.01.2021privind aprobarea ”Planului de Ordine și Siguranță Publică” pentru anul 2021
1427.01.2021privind acordarea burselor sociale de merit și de studiu pentru elevii din învățământul preuniversitar din comună pentru anul școlar 2021-2022
1327.01.2021privind aprobarea ”Rețelei Școlare” a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comune Cumpăna pentru anul școlar 2021-2022
1227.01.2021privind aprobarea ”Planului Anual de Acțiune privind Serviciile Sociale” administrate și finanțate din bugetul comunei ...
1127.01.2021privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2021
1027.01.2021privind modalitatea de acordare a ajutoarelor de urgență în anul 2021
927.01.2021privind aprobarea ”Planului de Acțiune și de Lucrări de Interes Local! pentru beneficiarii L416/2001
827.01.2021privind aprobarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local a proiectelor pentru susținerea unor activități non-profit de interes local
727.01.2021privind stabilirea coeficienților care determină salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual ...
627.01.2021privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la trim. III al anului 2020
527.01.2021privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2020
427.01.2021privind validarea Dispoziției 2/2021 referitoare la acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2020 ...
327.01.2021privind validarea Dispoziției 341/2020 pentru rectificarea BVC
227.01.2021privind alegerea președintelui de ședință
127.01.2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului ”Centru Civic” ...

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut