NumărDataConținut
8905.05.2022privind aprobarea depunerii proiectului ”Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, în com. Cumpăna”
8805.05.2022privind avizarea Documentațiilor de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale ...
8705.05.2022privind aprobarea aderării comunei Nicolae Bălcescu la ADI Apă-Canal Constanța
8605.05.2022privind aprobarea documentației ”Actualizare PUG Comuna Cumpăna”
8519.04.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către doamna Bâcu Mariana
8419.04.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către domnul Popescu Florin
8319.04.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către domnul Melinte Marian Ionuț
8219.04.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către domnul Cîmpanu Mihai-Andrei
8119.04.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către doamna Stancu Anca
8019.04.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către doamna Guriță Manuela
7919.04.2022privind aprobarea cheltuielilor necesare organizării - Zilei Internaționale a Familiei - 2022
7819.04.2022privind alegerea președintelui de ședință
7719.04.2022privind actualizarea listei referitoare la ordinea de prioritate in solutionarea cererilor de repartizare a locuințelor ANL
7619.04.2022privind achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare asigurate de către cabinet/societate de avocatură
7519.04.2022privind aprobarea inițierii procedurii de vânzare a unui imobil-teren în suprafață de 250 mp situat pe str. Vișinilor nr. 2A ...
7419.04.2022privind alocarea din bugetul local pe anul 2022 a unor sume necesare pentru acordarea unor pachete cu alimente persoanelor cu venituri reduse și persoane cu handicap cu ocazia sărbătorilor de Paște
7319.04.2022privind privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice și a personalului auxiliar ...
7219.04.2022privind rectificarea bugetului individual al CS Victoria Cumpăna pe anul 2022
7119.04.2022privind rectificarea BVC pe anul 2022
7019.04.2022privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la 31.03.2022
6930.03.2022privind completarea HCL 59/2020 referitoare la aprobarea proiectului ”Creșterea eficienței energetice la Liceul Tehnologic Nicolae Dumitrescu - corp C1” ...
6824.03.2022privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat intre Comuna Cumpăna și Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Cumpăna și Parohia Cumpăna II
6724.03.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către doamna Cirjaliu Victoria
6624.03.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către domnul Mandache Lilian
6524.03.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către doamna Butnariu Cristian
6424.03.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către domnul Mistodie Pompiliu
6324.03.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către domnul Fetcu Marian
6224.03.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către domnul Chebuta Relu
6124.03.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către doamna Carstescu Georgiana
6024.03.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către domnul Radu Arthur
5924.03.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către domnișoara Bratanovici Camelia
5824.03.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către doamna Furcoi Liliana
5724.03.2022privind actualizarea listei referitoare la soluționarea cererilor pentru repartizarea de locuințe ANL
5624.03.2022privind achiziționarea de servicii juridice, consultanță, asistență și reprezentare asigurate de către cabinet/soc. civile de avocatură
5524.03.2022privind desemnarea reprezentantului CL și a membrului supleant în comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ de pe raza comunei
5424.03.2022privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei a unui imobil-teren ...
5324.03.2022privind aprobarea inițierii procesului de vânzare a unui imobil-teren situat în Comuna Cumpăna, str. Strajei nr. 83A ...
5224.03.2022privind aprobarea inițierii procesului de vânzare a unui imobil-teren situat în Comuna Cumpăna, str. Strajei nr. 41 ...
5124.03.2022privind aprobarea inițierii procesului de vânzare a unui imobil-teren situat în Comuna Cumpăna, str. Zorelelor nr. 16 ...
5024.03.2022privind aprobarea aderării comunei la Asociația pentru Supravegherea și Protecția Animalelor ...
4924.03.2022privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente cu naveta a cadrelor didactice și personalului auxiliar ...
4824.03.2022privind validarea Dispozitiei 122/2022 pentru rectificarea BVC pe 2022
4724.03.2022privind eliminare din nomenclatorul stradal Strada Industriala
4616.02.2022privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice și a personalului auxiliar ...
4516.02.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către domnul Munteanu Paraschiv
4416.02.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către domnul Bașcoveanu Manuel
4316.02.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către domnul Mihalache Eugen
4216.02.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către doamna Cadâr Ghiulten
4116.02.2022privind înlocuirea doamnei Sticlet Adriana, consilier local în cadrul CL Cumpăna în funcția de reprezentant al autorității publice în CA al Liceului Tehnologic ”Nicolae Dumitrescu”
4016.02.2022privind modificarea organigramei și a ștatului de funcții ale CS Victoria Cumpăna
3916.02.2022privind aprobarea neasumării de către UAT Cumpăna a responsabilității organizării și derulării a procedurilor de atribuire a contractelor / acorduilor cadru pentru achiziția produselor lactate și panificație ...
3816.02.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către doamnei Palaghiciuc Elena
3716.02.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către domnul Stochițoiu Iulian
3616.02.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către doamna Chiriac Florina
3516.02.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către doamnei Barbu Georgiana
3416.02.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către domnul Antonescu Cătălin
3316.02.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către doamna Bivolaru Elena
3216.02.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către domnul Cocoloș Constantin
3116.02.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către domnul Chiriță Marian
3016.02.2022privind achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare asigurate de către cabinet/societăți civile de avocatură
2916.02.2022privind prelungirea aplicării până la 30 iunie 2022 inclusiv a procedurii de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare principale restante pe 31.03.2020 ...
2816.02.2022privind modificarea și completarea Anexei nr. 9 din HCL 158/2021 referitoare la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru 2022
2716.02.2022privind completarea HCL 159/2021 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevi ...
2616.02.2022privind scoaterea la casare a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe ...
2516.02.2022privind revocarea HCL 160/2021 de aprobare a Prograului Achizițiilor Publice pe anul 2022
2416.02.2022privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit și a indicatorilor tehnico-economici revizuiți aferenți investițiilor propuse în cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare RAJA SA în perioada 2014-2020” ...
2310.02.2022privind aprobarea Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 al comunei Cumpăna
2210.02.2022privind aprobarea BVC pe 2022 al CS VICTORIA CUMPĂNA
2110.02.2022privind aprobarea BVC pe anul 2022 al SC SALUBRIZARE SI GOSPODĂRIE CUMPĂNA SRL
2010.02.2022privind aprobarea utilizării excedentului Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ...
1919.01.2022privind Lucrările de semnalizare rutieră a intersecțiilor și arterelor rutiere din comuna Cumpăna
1819.01.2022privind schimbarea titularului unui contract de închiriere locuință ANL
1719.01.2022privind modificarea și completarea inventarului domeniului privat al comunei
1619.01.2022privind analiza stadiului de înscriere a datelor din Registrul Agricol pe sem II din 2021 ...
1519.01.2022privind aprobarea Calendarului Evenimentelor Sociale, Educative și al Manifestărilor Cultural-Sportive pe anul 2022
1419.01.2022privind aprobarea ”Planului de Ordine și Siguranță Publică” al comunei pe anul 2022
1319.01.2022privind aprobarea Rețelei Școlare a unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2022 - 2023
1219.01.2022privind aprobarea Planului anual de acțiune privind Serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul comunei pe anul 2022 ...
1119.01.2022privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap pe 2022 ...
1019.01.2022privind modalitatea de acordare a ajutoarelor de urgență pe 2022
919.01.2022privind aprobarea ”Planului de acțiune și de lucrări de interes local” pe 2022
819.01.2022privind aprobarea salariilor de bază determinate prin aplicarea coeficienților stabiliți pentru funcționarii publici și personalul contractual ...
719.01.2022privind aprobarea decontării aferente navetei cadrelor didactice și personalului auxiliar ...
619.01.2022privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2021
519.01.2022privind aprobarea contului de execuție al bugetului consolidat pe trim IV 2021
419.01.2022privind validarea dispoziției 1/2022 referitoare la acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de funcționare al bugetului instituțiilor publice ...
319.01.2022privind validarea dispoziției 410/2021 referitoare la rectificarea BVC pe anul 2021
219.01.2022privind validarea dispoziției 399/2021 referitoare la rectificarea BVC pe anul 2021
119.01.2022privind alegerea președintelui de ședință

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut