NumărDataConținut
18228.12.2022privind actualizarea tarifelor de salubritate percepute de operatorul de salubritate SC Salubrizare Cumpăna SRL și modificarea Contractului de delegare a gestiunii Serviciului Public de Salubrizare al comunei ...
18128.12.2022privind actualizare PUZ - Cimitir nou ortodox Cumpăna
18021.12.2022privind aprobarea achitării în avans a ratelor unei locuințe tip ANL ...
17921.12.2022privind acordarea unui ajutor financiar de urgență ...
17821.12.2022privind rezilierea contractului de concesiune nr. 283/18.01.2005 ...
17721.12.2022privind aprobarea protocolului de colaborare dintre MMSS și UAT Cumpăna pentru colaborarea interinstituțională în cadrul proiectului ”HUB de servicii MMSS - SII MMSS”...
17621.12.2022privind aprobarea Regulamentului pentru decontarea cheltuielilor cu naveta pentru salariații din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
17521.12.2022privind demararea întocmirii studiului de oportunitate, pentru delegarea gestiunii Serviciului de Transport public local de călători în com. Cumpăna și demararea ...
17421.12.2022privind avizarea Documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii, prin achiziție publică de servicii, a serviciului de salubrizare pentru activitățile de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale din UAT Cumpăna fără punerea la dispoziție a infrastructurii
17321.12.2022privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pe anul 2023
17221.12.2022privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice și a personalului auxiliar ...
17121.12.2022privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe 2022
17028.11.2022privind aprobarea ajustării prețurilor în cadrul devizului general aferent obiectivului ”Creșterea eficienței energetice la Liceul Tehnologic Nicolae Dumitrescu - Corp C1 (Școala Nouă)” - Cod SMIS 137821, finanțat prin POR 2014-2020 ...
16928.11.2022privind rectificarea bugetului lacal de venituri și cheltuieli pe anul 2022...
16823.11.2022privind aprobarea întocmirii proiectului ”Amenajare zonă strict pentru materialele rezultate din excavarea suprafețelor de teren (trama stradală) ce fac obiectul investițiilor ...
16723.11.2022privind aprobarea studiului de fezabilitate/DALI al indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul ”Modernizare drumuri în com. Cumpăna jud. Constanța - 7,2km” ...
16623.11.2022privind aprobarea raportului de evaluare întocmit pentru terenurile din intravilanul localității
16523.11.2022privind aprobarea derulării Programului Indexul Animalelor în comuna Cumpăna ...
16423.11.2022privind acceptarea Declarației de renunțare și trecerea în domeniul privat al comunei a imobilului teren situat în intravilan ...
16323.11.2022privind acordarea unor sume pentru acordarea de pachete alimentare cu ocazia sărbătoririi Sf. Nicolae și ...
16223.11.2022privind aprobrea numărului și cuantumului burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii ...
16123.11.2022privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice și a personalului auxiliar care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de învățămât din comuna Cumpăna
16023.11.2022privind rectificarea bugetului individual al C Victoria Cumpăna pe anul 2022
15923.11.2022privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022
15826.10.2022privind predarea către MDLPA și a Companiei Naționale de Investiții a apmplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Bazin de înot+Parc de Agrement+”...
15726.10.2022privind alegerea președintelui de ședință
15626.10.2022privind constatarea încetării de drept, înainte de termen a mandatului de consilier local al domnului Bordei Claudiu ...
15526.10.2022privind acceptarea Declarației de renunțare și trecerea în domeniul privat a unui teren situat în intravilan ...
15426.10.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL către dna Adam Monica ...
15326.10.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL către dnul Miu Georgel ...
15226.10.2022privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice și a personalului auxiliar ...
15126.10.2022privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe 2022
15026.10.2022privind privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului consolidat al comunei la trim. III 2022
14905.10.2022privind predarea către MDLPA și CNI a amplasamentului și condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Bazin de înot com. Cumpăna” ...
14805.10.2022privind aprobarea depunerii proiectului ”Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale”H1, H2 ...
14705.10.2022privind aprobarea depunerii proiectului ”Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale”A+B, A1, A2 ...
14628.09.2022privind acordarea unui mandat general Primarului com. Cumpăna în vederea reprezentării CL în fața instanțelor judecătorești
14528.09.2022privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice și a personalului auxiliar care își desfășoară activitatea în unitățile de învățământ din com. Cumpăna
14428.09.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL către dnul Bitlan Costel ...
14328.09.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL către dna Munteanu Mihaela ...
14228.09.2022privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție de restituire a avansului acordat pentru proiecte finanțate în cadrul PNDR 2014-2020 ...
14128.09.2022privind rectificarea BVC pe anul 2022
14028.09.2022privind validarea dispozitiei 140/2022 privind rectificarea BVC pe anul 2022
13924.08.2022privind revocarea HCL 117/2022 referitoare la rectificarea și completarea HCL 86/2022 privind aprobarea documentației ”Actualizare PUG al comunei Cumpăna” ...
13824.08.2022privind completarea HCL 114/2022 referitoare la aprobarea documentației PUZ introducere în intravilan și lotizare pentru locuințe parcele ...
13724.08.2022privind desemnarea reprezentanților autorității publice în CA și CEC ale unităților de învățămînt de pe raza comunei pentru anul școlar 2022-2023
13624.08.2022privind desemnarea reprezentantului CL Cumpăna și al supleantului în Comisia de Evaluare a probei interviu la concursul pentru funcția de Director Adjunct al Liceului Tehnologic ”Nicolae Dumitrescu” și pentru funcția de Director la GPP Florilor, GPP Sfanta Maria și GPP Paradisul Copiilor ...
13524.08.2022privind gospodărirea și salubrizarea localității Cumpăna precum și stabilirea valorii amenzilor ...
13424.08.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe de tip ANL către dnul Trifu Gabriel
13324.08.2022privind rectificarea tarifelor pentru închirierea Căminului Internat și al Garsonierelor din cadrul Campusului Școlar Unirea
13224.08.2022privind rectificarea bugetului de individual al CS Victoria Cumpăna pe 2022
13124.08.2022privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 2022
13024.08.2022privind validarea Dispozitiei 296/2022 a primarului comunei referitoare la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 2022
12903.08.2022privind aprobarea cofinanțării pentru categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru obiectivul de investiții ”Modernizare străzi în comuna Cumpăna” ...
12827.07.2022privind dezmembrarea terenului situat pe str. Ștefan cel Mare nr. 13 în două loturi...
12727.07.2022privind alegerea președintelui de ședință
12627.07.2022privind punerea la dispoziție a suprafețelor de teren situate în com. Cumpăna afectate de proiectul ”Conductă de transport gaze naturale Techirghiol - Ovidiu” până la finalizarea lucrării ...
12527.07.2022privind aprobarea acordării în trim. III al anului 2022 a unui sprijin financiar pentru Muftiatul Cultului Musulman din România
12427.07.2022privind dezmembrarea terenului situat pe str. Canalului nr. 7 în două loturi
12327.07.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL către dna Daineanu Raluca ...
12227.07.2022privind actualizarea listei referitoare la ordinea de prioritate în soluționarea cererilor pentru repartizarea locuințelor ANL ...
12127.07.2022privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice și personalului auxiliar ...
12027.07.2022privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe 2022
11927.07.2022privind aprobarea conturilor de execuție al bugetului consolidat pe trim. II din 2022
11827.07.2022privind validarea Dispozitiei 275/2022 referitor la rectificarea BVC pe anul 2022
11711.07.2022privind rectificarea și completarea HCL 86/2022 referitoare la aprobarea documentației ”Actualizare PUG comuna Cumpăna”
11627.06.2022privind aprobarea achitării în avans, în totalitate a ratelor rămase, inclusiv dobânda pentru o locuință ANL ...
11527.06.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL către dnul Petre Octavian ...
11427.06.2022privind aprobarea documentatiei PUZ ă introducere in intravilan si lotizare parcele A396/33/3,4,5 ...
11327.06.2022privind aprobarea situațiilor financiare anuale pe anul 2021 ale SC SALUBRIZARE SI GOSPODARIE CUMPANA SRL
11227.06.2022privind aprobarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice si a personalului auxiliar ...
11127.06.2022privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022
11031.05.2022privind actualizare PUZ pentru ansamblul rezidențial ”Del Sole” ...
10931.05.2022privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Cumpăna a unui imobil-teren
10831.05.2022privind rectificare HCL 108/2021 referitoare la dezmembrarea unui teren ...
10731.05.2022privind modificare PUZ sola A496, Zona 4 ...
10631.05.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri ANL către domnișoara Velicu Anamaria ...
10531.05.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri ANL către domnul Moisă Alexandru ...
10431.05.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri ANL către domnul Glodeanu George ...
10331.05.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri ANL către domnul Gheorghe Dragoș-George ...
10231.05.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri ANL către domnișoara Enache Elena ...
10131.05.2022privind acceptarea ofertei de donație a unui imobil-teren situat în intravilanul comunei ...
10031.05.2022privind acceptarea Declarațiilor de renunțare și trecerea în domeniul privat al comunei a unui imobil-teren în intravilanul comunei ...
9931.05.2022privind modificarea inventarului domeniului privat al comunei Cumpăna
9831.05.2022privind aprobarea inițierii procedurii de vânzare a unui imobil-teren în suprafață de 89 mp ...
9731.05.2022privind lucrările de semnalizare rutieră a intersecțiilor și arterelor rutiere din comună
9631.05.2022privind organizarea Festivalului Concurs Național de Folclor pentru Tineri Interpreți ”Dor de cânt românesc” ediția XV-a
9531.05.2022privind organizarea ”Zilei Internaționale a Copilului - 1 iunie”
9431.05.2022privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice și personalului auxiliar ...
9331.05.2022privind rectificarea bugetului individual al CS Victoria Cumpăna pe anul 2022
9231.05.2022privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe 2022
9119.05.2022privind aprobarea depunerii proiectului ”Asigurarea infrastructurii TIC la nivelul comunei Cumpăna”în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C10 ...
9016.05.2022privind modificare PUZ pentru Zona Tabără pentru suprafața 10,82 ha ...
8905.05.2022privind aprobarea depunerii proiectului ”Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, în com. Cumpăna”
8805.05.2022privind avizarea Documentațiilor de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale ...
8705.05.2022privind aprobarea aderării comunei Nicolae Bălcescu la ADI Apă-Canal Constanța
8605.05.2022privind aprobarea documentației ”Actualizare PUG Comuna Cumpăna”
8519.04.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către doamna Bâcu Mariana
8419.04.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către domnul Popescu Florin
8319.04.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către domnul Melinte Marian Ionuț
8219.04.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către domnul Cîmpanu Mihai-Andrei
8119.04.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către doamna Stancu Anca
8019.04.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către doamna Guriță Manuela
7919.04.2022privind aprobarea cheltuielilor necesare organizării - Zilei Internaționale a Familiei - 2022
7819.04.2022privind alegerea președintelui de ședință
7719.04.2022privind actualizarea listei referitoare la ordinea de prioritate in solutionarea cererilor de repartizare a locuințelor ANL
7619.04.2022privind achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare asigurate de către cabinet/societate de avocatură
7519.04.2022privind aprobarea inițierii procedurii de vânzare a unui imobil-teren în suprafață de 250 mp situat pe str. Vișinilor nr. 2A ...
7419.04.2022privind alocarea din bugetul local pe anul 2022 a unor sume necesare pentru acordarea unor pachete cu alimente persoanelor cu venituri reduse și persoane cu handicap cu ocazia sărbătorilor de Paște
7319.04.2022privind privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice și a personalului auxiliar ...
7219.04.2022privind rectificarea bugetului individual al CS Victoria Cumpăna pe anul 2022
7119.04.2022privind rectificarea BVC pe anul 2022
7019.04.2022privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la 31.03.2022
6930.03.2022privind completarea HCL 59/2020 referitoare la aprobarea proiectului ”Creșterea eficienței energetice la Liceul Tehnologic Nicolae Dumitrescu - corp C1” ...
6824.03.2022privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat intre Comuna Cumpăna și Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Cumpăna și Parohia Cumpăna II
6724.03.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către doamna Cirjaliu Victoria
6624.03.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către domnul Mandache Lilian
6524.03.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către doamna Butnariu Cristian
6424.03.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către domnul Mistodie Pompiliu
6324.03.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către domnul Fetcu Marian
6224.03.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către domnul Chebuta Relu
6124.03.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către doamna Carstescu Georgiana
6024.03.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către domnul Radu Arthur
5924.03.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către domnișoara Bratanovici Camelia
5824.03.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către doamna Furcoi Liliana
5724.03.2022privind actualizarea listei referitoare la soluționarea cererilor pentru repartizarea de locuințe ANL
5624.03.2022privind achiziționarea de servicii juridice, consultanță, asistență și reprezentare asigurate de către cabinet/soc. civile de avocatură
5524.03.2022privind desemnarea reprezentantului CL și a membrului supleant în comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ de pe raza comunei
5424.03.2022privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei a unui imobil-teren ...
5324.03.2022privind aprobarea inițierii procesului de vânzare a unui imobil-teren situat în Comuna Cumpăna, str. Strajei nr. 83A ...
5224.03.2022privind aprobarea inițierii procesului de vânzare a unui imobil-teren situat în Comuna Cumpăna, str. Strajei nr. 41 ...
5124.03.2022privind aprobarea inițierii procesului de vânzare a unui imobil-teren situat în Comuna Cumpăna, str. Zorelelor nr. 16 ...
5024.03.2022privind aprobarea aderării comunei la Asociația pentru Supravegherea și Protecția Animalelor ...
4924.03.2022privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente cu naveta a cadrelor didactice și personalului auxiliar ...
4824.03.2022privind validarea Dispozitiei 122/2022 pentru rectificarea BVC pe 2022
4724.03.2022privind eliminare din nomenclatorul stradal Strada Industriala
4616.02.2022privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice și a personalului auxiliar ...
4516.02.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către domnul Munteanu Paraschiv
4416.02.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către domnul Bașcoveanu Manuel
4316.02.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către domnul Mihalache Eugen
4216.02.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către doamna Cadâr Ghiulten
4116.02.2022privind înlocuirea doamnei Sticlet Adriana, consilier local în cadrul CL Cumpăna în funcția de reprezentant al autorității publice în CA al Liceului Tehnologic ”Nicolae Dumitrescu”
4016.02.2022privind modificarea organigramei și a ștatului de funcții ale CS Victoria Cumpăna
3916.02.2022privind aprobarea neasumării de către UAT Cumpăna a responsabilității organizării și derulării a procedurilor de atribuire a contractelor / acorduilor cadru pentru achiziția produselor lactate și panificație ...
3816.02.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către doamnei Palaghiciuc Elena
3716.02.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către domnul Stochițoiu Iulian
3616.02.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către doamna Chiriac Florina
3516.02.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către doamnei Barbu Georgiana
3416.02.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către domnul Antonescu Cătălin
3316.02.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către doamna Bivolaru Elena
3216.02.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către domnul Cocoloș Constantin
3116.02.2022privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL pentru tineri către domnul Chiriță Marian
3016.02.2022privind achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare asigurate de către cabinet/societăți civile de avocatură
2916.02.2022privind prelungirea aplicării până la 30 iunie 2022 inclusiv a procedurii de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare principale restante pe 31.03.2020 ...
2816.02.2022privind modificarea și completarea Anexei nr. 9 din HCL 158/2021 referitoare la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru 2022
2716.02.2022privind completarea HCL 159/2021 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevi ...
2616.02.2022privind scoaterea la casare a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe ...
2516.02.2022privind revocarea HCL 160/2021 de aprobare a Prograului Achizițiilor Publice pe anul 2022
2416.02.2022privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit și a indicatorilor tehnico-economici revizuiți aferenți investițiilor propuse în cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare RAJA SA în perioada 2014-2020” ...
2310.02.2022privind aprobarea Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 al comunei Cumpăna
2210.02.2022privind aprobarea BVC pe 2022 al CS VICTORIA CUMPĂNA
2110.02.2022privind aprobarea BVC pe anul 2022 al SC SALUBRIZARE SI GOSPODĂRIE CUMPĂNA SRL
2010.02.2022privind aprobarea utilizării excedentului Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ...
1919.01.2022privind Lucrările de semnalizare rutieră a intersecțiilor și arterelor rutiere din comuna Cumpăna
1819.01.2022privind schimbarea titularului unui contract de închiriere locuință ANL
1719.01.2022privind modificarea și completarea inventarului domeniului privat al comunei
1619.01.2022privind analiza stadiului de înscriere a datelor din Registrul Agricol pe sem II din 2021 ...
1519.01.2022privind aprobarea Calendarului Evenimentelor Sociale, Educative și al Manifestărilor Cultural-Sportive pe anul 2022
1419.01.2022privind aprobarea ”Planului de Ordine și Siguranță Publică” al comunei pe anul 2022
1319.01.2022privind aprobarea Rețelei Școlare a unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2022 - 2023
1219.01.2022privind aprobarea Planului anual de acțiune privind Serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul comunei pe anul 2022 ...
1119.01.2022privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap pe 2022 ...
1019.01.2022privind modalitatea de acordare a ajutoarelor de urgență pe 2022
919.01.2022privind aprobarea ”Planului de acțiune și de lucrări de interes local” pe 2022
819.01.2022privind aprobarea salariilor de bază determinate prin aplicarea coeficienților stabiliți pentru funcționarii publici și personalul contractual ...
719.01.2022privind aprobarea decontării aferente navetei cadrelor didactice și personalului auxiliar ...
619.01.2022privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2021
519.01.2022privind aprobarea contului de execuție al bugetului consolidat pe trim IV 2021
419.01.2022privind validarea dispoziției 1/2022 referitoare la acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de funcționare al bugetului instituțiilor publice ...
319.01.2022privind validarea dispoziției 410/2021 referitoare la rectificarea BVC pe anul 2021
219.01.2022privind validarea dispoziției 399/2021 referitoare la rectificarea BVC pe anul 2021
119.01.2022privind alegerea președintelui de ședință

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut