NumărDataConținut
17917.12.2020privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice și personalului auxiliar
17817.12.2020privind completarea HCL 118/2020
17717.12.2020privind completarea inventarului domeniului privat al comunei
17617.12.2020privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL
17517.12.2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgență
17417.12.2020privind aprobarea programului de achiziții publice pe anul 2021
17317.12.2020privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021
17217.12.2020privind rectificarea BVC pe anul 2020
17117.12.2020privind modificarea dispozitiei 323/2020 referitoare la rectificarea BVC pe anul 2020
17025.11.2020privind aprobarea unor sume pentru acordarea de cadouri pentru copii
16925.11.2020privind privind actualizarea valorii de inventar a unei investiții realizată prin PNDR
16825.11.2020privind actualizarea unor valori de inventar
16725.11.2020privind aprobarea proiectului cu titlul ”Eficientizare sistem colectare deșeuri”
16625.11.2020privind implementarea proiectului ”Școala viitorului”
16525.11.2020privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice și a personalului auxiliar
16425.11.2020privind desemnarea reprezentanților autorității publice locale în CA a unităților de învățământ
16325.11.2020privind achiziționarea de servicii juridice
16225.11.2020privind modificarea și completarea inventarului domeniului privat al comunei
16125.11.2020privind modificarea si completarea ROF CS Victoria Cumpăna
16025.11.2020privind rectificarea BVC CS Victoria Cumpăna pe anul 2020
15925.11.2020privind rectificarea BVC pe anul 2020
15811.11.2020privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a contribuției părinților/reprezentanților legali ai copiilor care frecventează Creșa
15711.11.2020privind acordarea unui ajutor financiar
15611.11.2020privind aprobarea completării art. 20 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanța
15511.11.2020privind completarea inventarului domeniului privat al comunei
15411.11.2020privind aprobarea decontărilor cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice și personalului auxiliar
15311.11.2020privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul III
15211.11.2020privind rectificarea BI al CS Victoria Cumpăna
15111.11.2020privind rectificarea BVC pe anul 2020
15011.11.2020privind validarea Dispoziției 219 din 22.09.2020
14911.11.2020privind aprobarea ROF a CL Cumpăna
14811.11.2020privind constituirea comisiilor de specialitate ale CL
14711.11.2020privind alegerea viceprimarului comunei
14611.11.2020privind alegerea președintelui de ședință
14517.09.2020privind atribuirea de denumiri unor străzi noi din comuna Cumpăna
14417.09.2020privind aprobarea documentației PUZ pentru investiția ”Supermarket Penny”
14317.09.2020privind dezmembrarea unui teren situat în comuna Cumpăna
14217.09.2020privind dezmembrarea unui teren situat în comuna Cumpăna
14117.09.2020privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat
14017.09.2020privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitație publică în vederea realizării unei investiții
13917.09.2020privind stabilirea tarifului de închiriere a spațiilor comerciale din Piața Agroalimentară
13817.09.2020privind actualizarea listei referitoare la ordinea de prioritate în soluționarea cererilor pentru repartizarea locuințelor ANL
13717.09.2020privind participarea comunei Cumpăna, în calitate de membru fondator în vederea constituirii ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Constanța”
13617.09.2020privind aprobarea prelungirii unei Scrisori de Garantie de restituire
13517.09.2020privind rectificarea BI al CS Victoria Cumpăna pe anul 2020
13417.09.2020privind rectificarea BVC pe anul 2020
13327.08.2020privind desemnarea reprezentanților autorității publice locale în CA și CEC ale unităților de învățământ de pe raza UAT
13227.08.2020privind atribuirea denumirii Grădiniței cu program prelungit
13127.08.2020privind aprobarea documentației PUD pentru investiția Imobil P+2E - locuințe colective
13027.08.2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgență
12927.08.2020privind aprobarea Regulamentului de înscriere, selecție și transfer al copiilor în cadrul Creșei ”Rază de Soare” Cumpăna
12827.08.2020privind atribuirea denumirii Creșei situată în comuna Cumpăna
12727.08.2020privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitație publică în vederea realizării unei investiții
12627.08.2020privind aprobarea unui schimb de locuințe ANL
12527.08.2020privind aprobarea unui schimb de locuințe ANL
12427.08.2020privind modificarea art. 2 din HCL 46/2020
12327.08.2020privind completarea Programului Achizițiilor Publice pentru anul 2020
12227.08.2020privind aprobarea situațiilor financiare anuale pe anul 2019 al SC SALUBRIZARE SI GOSPODĂRIE CUMPĂNA SRL
12114.08.2020privind aprobarea investiției ”Extindere de parte carosabilă, canalizare pluvială, iluminat public și amenajare pistă bicicliști”
12014.08.2020privind aderarea comunei Cumpăna la Asociația Cluster Renew/Regenerare
11914.08.2020privind realizarea investiției ”Construire centrală producere energie utilizând deșeurile de tip biomasă din deșeurile menajere”
11814.08.2020privind trecerea din domeniul public al statului administrarea MTCIT și concesiunea CN ACN SA în domeniul public al comunei a unei suprafețe
11714.08.2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgență
11614.08.2020privind extinderea rețelei de canalizare
11514.08.2020privind rectificarea BVC pe anul 2020
11430.07.2020privind constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit în favoarea Asociației Habitat for Humanity România asupra unui număr de 6 loturi de teren
11330.07.2020privind completarea Programului Achizițiilor Publice pentru anul 2020
11230.07.2020privind dezmembrarea unui teren situat în comuna Cumpăna
11130.07.2020privind dezmembrarea unui teren situat în comuna Cumpăna
11030.07.2020privind modificarea și completarea HCL 81/2020
10930.07.2020privind exprimarea Acordului de principiu al CL Cumpăna în vederea realizării proiectului Construire Resort Turistic
10830.07.2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgență
10730.07.2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgență
10630.07.2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgență
10530.07.2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgență
10430.07.2020privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri construită prin ANL
10330.07.2020privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri construită prin ANL
10230.07.2020privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri construită prin ANL
10130.07.2020privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri construită prin ANL
10030.07.2020privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri construită prin ANL
9930.07.2020privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri construită prin ANL
9830.07.2020privind analiza stadiului de înscriere a datelor din Registrul Agricol pe semestrul I/2020
9730.07.2020privind modificarea organigramei și a ștatului de funcții precum și înființarea Compartimentului de Creșă
9630.07.2020privind completarea Anexei nr. 6 la HCL 112/2009 privind lista bunurilor din domeniul public și privat al comunei aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare
9530.07.2020privind completarea Regulamentului privind închirierea/constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor din domeniul privat al comunei
9430.07.2020privind completarea Regulamentului privind avizului programului de funcționare și a autorizației pentru desfășurarea activităților comerciale
9330.07.2020privind înființarea serviciului de iluminat public în comuna Cumpăna
9230.07.2020privind aprobarea decontării cheltuielilor cadrelor didactice și personalului auxiliar
9130.07.2020privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la 30.06.2020
9030.07.2020privind rectificarea BI al CS Victoria Cumpăna pe anul 2020
8930.07.2020privind revocarea HCL 47/2020 privind rectificarea BVC pe anul 2020
8825.06.2020privind revocarea HCL 47/2020 privind atribuirea în folosință gratuită a unor terenuri
8725.06.2020privind aderarea comunei Cumpăna la Asociația Cluster MEDGreen
8625.06.2020privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție de Restituire a avansului acordat pentru proiecte finanțate în cadrul PNDR
8525.06.2020privind aprobarea ROF a spatiilor publice de joacă pentru copii
8425.06.2020privind aprobarea scutirii de la plata lunară a chiriei datotare de concesionari, locatari a unei clădiri proprietate publică sau privată a UAT Cumpăna
8325.06.2020privind rectificarea BI al CS Victoria Cumpăna pe anul 2020
8225.06.2020privind demararea procedurii de casare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar aflate in dotarea liceului
8125.06.2020privind aprobarea începerii investiției ”Modernizare sistem de iluminat stradal”
8025.06.2020privind actualizarea listei referitoare la ordinea de prioritate în soluționarea cererilor pentru repartizarea locuințelor ANL
7925.06.2020privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitație publică
7825.06.2020privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitație publică
7725.06.2020privind dezmembrarea unui teren situat în comuna Cumpăna
7625.06.2020privind aprobarea Programului Achizițiilor Publice pe anul 2020
7525.06.2020privind aprobarea Metodologiei pentru acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă
7425.06.2020privind aprobarea unui schimb de locuințe ANL
7325.06.2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgență
7225.06.2020privind premierea elevilor și a cadrelor didactice cu rezultate deosebite la olimpiade și concursuri școlare
7125.06.2020privind rectificarea BVC pe anul 2020
7025.06.2020privind alegerea președintelui de ședință
6925.06.2020privind aprobarea procedurii de reducere a impozitului anual pe clădiri
6828.05.2020privind scoaterea din evidența fiscală a debitului unei persoane juridice radiate din Registrul Comerțului
6728.05.2020privind aprobarea actualizării statutului SC Salubrizare și Gospodărie Cumpăna SRL
6628.05.2020privind punerea în aplicare a OUG 69/2020
6528.05.2020privind aprobarea procedurii de anulare a obligațiilor accesorii aferente obligațiilor bugetare principale restante la 31.03.2020 datorate bugetului local de contribuabili
6428.05.2020privind rectificarea BVC pe anul 2020
6328.05.2020privind validarea Dispoziției 122/14.05.2030 privind rectificarea BVC pe anul 2020
6230.04.2020privind dezmembrarea unui teren situat în comuna Cumpăna
6130.04.2020privind rezilierea unui contract de concesiune
6030.04.2020privind completarea Programului Achizițiilor Publice pentru anul 2020
5930.04.2020privind aprobarea proiectului cu titlul ”Creșterea eficienței energetice la Liceul Tehnologic Nicolae Dumitrescu” - Corp C1 și aprobarea indicatorilor tehnico-economici
5830.04.2020privind schimbarea titularului contractului de închiriere pentru locunță ANL
5730.04.2020privind completarea inventarului domeniului privat
5630.04.2020privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la 31.03.2020
5530.04.2020privind rectificarea BVC pe anul 2020
5431.03.2020privind aprobarea traseului unic de călători pe ruta Constanța - Cumpăna și retur în interiorul comunei
5331.03.2020privind validarea Dispoziției 88/24.03.3030 privind rectificarea BVC pe anul 2020
5231.03.2020privind rectificarea BI al CS Victoria Cumpăna pe anul 2020
5131.03.2020privind numirea administratorului și a CA al SC Salubrizare și Gospodărie Cumpăna SRL
5031.03.2020privind completarea ROF a CL Cumpăna
4919.03.2020privind modificarea organigramei și a ștatului de funcții al aparatului de specialitate
4819.03.2020privind completarea ROF a CL Cumpăna
4719.03.2020privind atribuirea în folosință gratuită a unor terenuri și aprobarea încheierii unui Protocol de Colaborare
4619.03.2020privind completarea inventarului domeniului privat
4519.03.2020cu privire la lucrările de semnalizare rutieră a intersecțiilor și arterelor rutiere
4419.03.2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgență
4319.03.2020privind alocarea din bugetul local pe 2020 a unor sume pentru acordarea unor pachete cu alimente cu ocazia sarbătorilor de Paște
4219.03.2020privind aprobarea decontării cheltuielilor cadrelor didactice și personalului auxiliar
4119.03.2020privind rectificarea BI al CS Victoria Cumpăna pe anul 2020
4019.03.2020privind rectificarea BVC pe anul 2020
3919.03.2020privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trim. IV 2019
3819.03.2020alegere președinte ședință
3726.02.2020privind completarea anexei 6 a HCL 112/2009
3626.02.2020privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat
3526.02.2020privind aprobarea inițierii demersurilor de actualizare a PUG Cumpăna
3426.02.2020privind aprobarea Planului propriu de pregătire al serviciului voluntar pentru situații de urgență
3326.02.2020privind aprobabrea planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pe anul 2020
3226.02.2020privind aprobarea planului pentru asigurarea resurselor destinate prevenirii si gestionării situațiilor de urgență
3126.02.2020privind completarea inventarului domeniului privat
3026.02.2020privind completarea HCL 52/2019 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale
2926.02.2020privind aprobarea listei referitoare la ordinea de prioritate a in soluționarea cererilor pentru repartizarea locuințelor ANL
2826.02.2020privind scoaterea la casare a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe
2714.02.2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgență
2614.02.2020privind aprobarea cheltuielilor necesare organizării evenimentului Ziua Îndrăgostiților
2514.02.2020privind aprobarea cheltuielilor de protocol și reprezentare pentru anul 2020
2414.02.2020privind definitivarea programului ahizițiilor publice pentru anul 2020
2314.02.2020privind aprobarea BVC pe anul 2020 al CS Victoria Cumpăna
2214.02.2020privind aprobarea BVC pe anul 2020 al SC Salubrizare si Gospodarie Cumpana SRL
2114.02.2020privind aprobarea BVC pe anul 2020
2030.01.2020privind aprobarea suplimentării de valoare necesară finalizării obiectivului de investiții ”Reabilitare, modernizare, extindere Centru Cultural de Tineret”
1930.01.2020privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al CS Victoria Cumpana
1830.01.2020privin aprobarea platii in avans partiala a ratelor ramase, aferente pretului de vanzare a imobilului ANL
1730.01.2020privind aprobarea inregistrarii in Sistemul Electronic de plata online a impozitelor si taxelor
1630.01.2020privind aprobarea organizarii unui concurs de idei
1530.01.2020privind dezmembrarea terenului situat in str. Zorelelor nr. 1
1430.01.2020privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica
1330.01.2020privind completarea inventarului domeniului privat
1230.01.2020privind aprobarea Calendarului Evenimentelor si Manifestarilor in anul 2020
1130.01.2020privind aprobarea decontării cheltuielilor cadrelor didactice și personalului auxiliar
1030.01.2020privind aprobarea rețelei școlare
930.01.2020privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenții personali
830.01.2020modalitatea de acordare a ajutoarelor de urgență în 2020
730.01.2020privind aprobarea planului de acțiune și de lucrări de interes local
630.01.2020privind aprobarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local
530.01.2020aprobare plan anual de acțiune privind serviciile sociale
430.01.2020privind stabilirea coeficienților salariilor de bază
330.01.2020privind aprobarea utilizării excedentului bugetar
230.01.2020privind validare dispozitie acoperire deficit BVC
130.01.2020alegere președinte ședință

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut