NumărDataConținut
8825.06.2020privind revocarea HCL 47/2020 privind atribuirea în folosință gratuită a unor terenuri
8725.06.2020privind aderarea comunei Cumpăna la Asociația Cluster MEDGreen
8625.06.2020privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție de Restituire a avansului acordat pentru proiecte finanțate în cadrul PNDR
8525.06.2020privind aprobarea ROF a spatiilor publice de joacă pentru copii
8425.06.2020privind aprobarea scutirii de la plata lunară a chiriei datotare de concesionari, locatari a unei clădiri proprietate publică sau privată a UAT Cumpăna
8325.06.2020privind rectificarea BI al CS Victoria Cumpăna pe anul 2020
8225.06.2020privind demararea procedurii de casare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar aflate in dotarea liceului
8125.06.2020privind aprobarea începerii investiției ”Modernizare sistem de iluminat stradal”
8025.06.2020privind actualizarea listei referitoare la ordinea de prioritate în soluționarea cererilor pentru repartizarea locuințelor ANL
7925.06.2020privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitație publică
7825.06.2020privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitație publică
7725.06.2020privind dezmembrarea unui teren situat în comuna Cumpăna
7625.06.2020privind aprobarea Programului Achizițiilor Publice pe anul 2020
7525.06.2020privind aprobarea Metodologiei pentru acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă
7425.06.2020privind aprobarea unui schimb de locuințe ANL
7325.06.2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgență
7225.06.2020privind premierea elevilor și a cadrelor didactice cu rezultate deosebite la olimpiade și concursuri școlare
7125.06.2020privind rectificarea BVC pe anul 2020
7025.06.2020privind alegerea președintelui de ședință
6925.06.2020privind aprobarea procedurii de reducere a impozitului anual pe clădiri
6828.05.2020privind scoaterea din evidența fiscală a debitului unei persoane juridice radiate din Registrul Comerțului
6728.05.2020privind aprobarea actualizării statutului SC Salubrizare și Gospodărie Cumpăna SRL
6628.05.2020privind punerea în aplicare a OUG 69/2020
6528.05.2020privind aprobarea procedurii de anulare a obligațiilor accesorii aferente obligațiilor bugetare principale restante la 31.03.2020 datorate bugetului local de contribuabili
6428.05.2020privind rectificarea BVC pe anul 2020
6328.05.2020privind validarea Dispoziției 122/14.05.2030 privind rectificarea BVC pe anul 2020
6230.04.2020privind dezmembrarea unui teren situat în comuna Cumpăna
6130.04.2020privind rezilierea unui contract de concesiune
6030.04.2020privind completarea Programului Achizițiilor Publice pentru anul 2020
5930.04.2020privind aprobarea proiectului cu titlul ”Creșterea eficienței energetice la Liceul Tehnologic Nicolae Dumitrescu” - Corp C1 și aprobarea indicatorilor tehnico-economici
5830.04.2020privind schimbarea titularului contractului de închiriere pentru locunță ANL
5730.04.2020privind completarea inventarului domeniului privat
5630.04.2020privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la 31.03.2020
5530.04.2020privind rectificarea BVC pe anul 2020
5431.03.2020privind aprobarea traseului unic de călători pe ruta Constanța - Cumpăna și retur în interiorul comunei
5331.03.2020privind validarea Dispoziției 88/24.03.3030 privind rectificarea BVC pe anul 2020
5231.03.2020privind rectificarea BI al CS Victoria Cumpăna pe anul 2020
5131.03.2020privind numirea administratorului și a CA al SC Salubrizare și Gospodărie Cumpăna SRL
5031.03.2020privind completarea ROF a CL Cumpăna
4919.03.2020privind modificarea organigramei și a ștatului de funcții al aparatului de specialitate
4819.03.2020privind completarea ROF a CL Cumpăna
4719.03.2020privind atribuirea în folosință gratuită a unor terenuri și aprobarea încheierii unui Protocol de Colaborare
4619.03.2020privind completarea inventarului domeniului privat
4519.03.2020cu privire la lucrările de semnalizare rutieră a intersecțiilor și arterelor rutiere
4419.03.2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgență
4319.03.2020privind alocarea din bugetul local pe 2020 a unor sume pentru acordarea unor pachete cu alimente cu ocazia sarbătorilor de Paște
4219.03.2020privind aprobarea decontării cheltuielilor cadrelor didactice și personalului auxiliar
4119.03.2020privind rectificarea BI al CS Victoria Cumpăna pe anul 2020
4019.03.2020privind rectificarea BVC pe anul 2020
3919.03.2020privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trim. IV 2019
3819.03.2020alegere președinte ședință
3726.02.2020privind completarea anexei 6 a HCL 112/2009
3626.02.2020privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat
3526.02.2020privind aprobarea inițierii demersurilor de actualizare a PUG Cumpăna
3426.02.2020privind aprobarea Planului propriu de pregătire al serviciului voluntar pentru situații de urgență
3326.02.2020privind aprobabrea planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pe anul 2020
3226.02.2020privind aprobarea planului pentru asigurarea resurselor destinate prevenirii si gestionării situațiilor de urgență
3126.02.2020privind completarea inventarului domeniului privat
3026.02.2020privind completarea HCL 52/2019 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale
2926.02.2020privind aprobarea listei referitoare la ordinea de prioritate a in soluționarea cererilor pentru repartizarea locuințelor ANL
2826.02.2020privind scoaterea la casare a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe
2714.02.2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgență
2614.02.2020privind aprobarea cheltuielilor necesare organizării evenimentului Ziua Îndrăgostiților
2514.02.2020privind aprobarea cheltuielilor de protocol și reprezentare pentru anul 2020
2414.02.2020privind definitivarea programului ahizițiilor publice pentru anul 2020
2314.02.2020privind aprobarea BVC pe anul 2020 al CS Victoria Cumpăna
2214.02.2020privind aprobarea BVC pe anul 2020 al SC Salubrizare si Gospodarie Cumpana SRL
2114.02.2020privind aprobarea BVC pe anul 2020
2030.01.2020privind aprobarea suplimentării de valoare necesară finalizării obiectivului de investiții ”Reabilitare, modernizare, extindere Centru Cultural de Tineret”
1930.01.2020privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al CS Victoria Cumpana
1830.01.2020privin aprobarea platii in avans partiala a ratelor ramase, aferente pretului de vanzare a imobilului ANL
1730.01.2020privind aprobarea inregistrarii in Sistemul Electronic de plata online a impozitelor si taxelor
1630.01.2020privind aprobarea organizarii unui concurs de idei
1530.01.2020privind dezmembrarea terenului situat in str. Zorelelor nr. 1
1430.01.2020privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica
1330.01.2020privind completarea inventarului domeniului privat
1230.01.2020privind aprobarea Calendarului Evenimentelor si Manifestarilor in anul 2020
1130.01.2020privind aprobarea decontării cheltuielilor cadrelor didactice și personalului auxiliar
1030.01.2020privind aprobarea rețelei școlare
930.01.2020privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenții personali
830.01.2020modalitatea de acordare a ajutoarelor de urgență în 2020
730.01.2020privind aprobarea planului de acțiune și de lucrări de interes local
630.01.2020privind aprobarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local
530.01.2020aprobare plan anual de acțiune privind serviciile sociale
430.01.2020privind stabilirea coeficienților salariilor de bază
330.01.2020privind aprobarea utilizării excedentului bugetar
230.01.2020privind validare dispozitie acoperire deficit BVC
130.01.2020alegere președinte ședință

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Skip to content