Comuna Cumpăna este așezată într-una din cele mai frământate provincii românești „Dobrogea”, pământ cuprins între Dunăre și mare, ca un uriaș debarcader bătut de vânturile și valurile Mării Negre, situată la S-V de orașul Constanța, la o distanță de 5 km. Comuna Cumpăna este o așezare preponderent agrară. În momentul de față comuna Cumpăna este într-o continuă dezvoltare.

     Calea de acces în localitate este reprezentată de drumul național Constanța – Negru Vodã.

     Relieful se prezintă sub forma unui podiș tabular – Podișul Topraisar, care cuprinde partea de Est și Sud a județului Constanța. Așezat pe vechi formațiuni sarmațiene și cuaternare, peste care s-a format relieful actual, constituit din straturi de loes consolidat de ape, au dat naștere unor soluri cernoziomice, carbonatice care în anii mai ploioși sunt foarte roditoare, fiind indicate pentru cultura cerealelor și legumelor. Podișul are aspectul unei câmpii ondulate, fragmentată în văi înguste seci, având direcția generală de scurgere de la Vest la Est.

     Teritoriul comunei Cumpăna este așezat pe cumpăna de ape la cota medie de aprox. 62 metri, de unde s-a dat și numele localității. În această zonă nu sunt ape cu debit permanent, doar văi uscate cu ape din ploi și zăpezi. Un izvor foarte mic întâlnim în partea de Est a satului, ce se scurge printr-o vale îngustă numita “Derea”, denumire ce îi provine de la cuvântul turcesc “Dere” – pârâu – zona aceea fiind locuită în special de turci. Adâncimea apei freatice era de 10 – 12 m. în câmpia ondulată chiar mai mult.

     Odată cu construirea canalului Dunăre Marea Neagra, adâncimea s-a modificat, în unele zone apa s-a ridicat la 5 – 6 m iar în altele a coborât la 15 – 16 m.

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut