Este reprezentată de mai multe organizații și asociații care susțin comunicarea între grupurile sociale, între generații și între comunitățile de diferite etnii, din care menționăm :

 • ONG WORLD VISION – parteneriat înfiinţat în anul 2000 prin lansarea

programului “Dezvoltare comunitară”. Se pun bazele Cantinei sociale, la început deservea un număr mic de copii, iar în anul 2012 cu scopul de a îmbunătăți serviciile sociale acordate beneficiarilor cantinei sociale de la Parohia Cumpăna 2 – Sfânta Cuvioasă Parascheva Cumpăna, respectiv 88 copii, precum şi persoane adulte aflate în situații de urgență, se construieşte un spaţiu adecvat pentru prepararea şi servirea mesei; dotarea cu mobilier şi echipamente necesare, specifice cantinei sociale; încadrarea în normele ligislaţiei sanitar-veterinare privitoare la aprovizionare, pregătire, preparare, depozitare şi servirea hranei.

 • ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE COMUNITARĂ CUMPĂNA înfiinţată în

anul  2007, care a preluat din activităţile derulate de către ONG WORLD VISION , acţionând în 4 direcţii: educatie, economic, sanatate si spiritual. Prin proiectele derulate si-a propus îmbunătățirea calității vieții prin promovarea valorilor culturale ale tinerilor, orientarea vocațională a acestora, promovarea spiritului civic, promovarea sportului pentru toți ca mod de viață și sănătate. 

 • ASOCIAŢIA HABITAT FOR HUMANITY CUMPĂNA este a şaptea filiala a HFH

Ro, înfiinţată în anul 2006, ASOCIAŢIE DE BINEFACERE CREŞTIN – ECUMENICĂ, NON – PROFIT, fără scop patrimonial şi are ca obiect de activitate construirea şi renovarea  locuinţelor pentru familiile aflate în nevoie – locuinţe simple, decente şi accesibile.

 • FUNDAŢIA PRINCIPESA MARGARETA A ROMÂNIEI – parteneriat derulat în

perioada 2015- 2020 – “Sustenabilitate şi sprijin pentru copii”.

 • ROTARY INTERNAŢIONAL şi CLUB ROTARY “PONTUS EUXINUS, organizaţie

a oamenilor de afaceri şi a reprezentanţilor diferitelor profesii, care asigură servicii umanitare, promovează standarde etice înalte în toate domeniile de activitate şi stabileţte relaţii de bună înţelegere. ROTARY – vine în sprijinul COMUNITĂŢILOR LOCALE ŞI A NOII GENERAŢII.

 • ASOCIAŢIA COMUNELOR DIN ROMÂNIA înfiinţată în anul 2006, asociaţie de

colectivități locale, având ca membri comunele din România şi este, din 2006, membră cu drepturi depline în Consiliul Comunelor și Regiunilor din Europa (CCRE/CEMR).

 • FEDERAŢIA INTERNAŢIONALĂ A COMUNITĂŢILOR EDUCATIVE ( FICE),

organizaţie profesională non-guvernamentală, non-profit, afiliată ECOSOC – Consiliul Economic și Social al Uniunii Europene și UNICEF, care activează din anul 1990 în domeniul promovării drepturilor copilului din România.

 • AGENȚIA DE COOPERARE ȘI COORDONARE TURCĂ (TIKA) – înființată în anul 1992, cu scopul de a furniza suport tehnic în vederea dezvoltării de proiecte în diverse domenii. Agenția își desfășoară activitatea în aproximativ 200 de țări, prin intermediul a peste 50 de oficii de coordonare programe şi proiecte. În anul 2020 , agenţia a realizat dotarea Creşei “Rază de Soare “din comuna Cumpăna.
 • ASOCIAŢIA INTERCOMUNITARĂ ” ZONA METROPOLITANĂ “CONSTANŢA, care are ca obiective : îmbunătăţirea si dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicaţii si energie, reducerea disparităţilor dintre localităţile situate în zona metropolitană, dezvoltarea de noi zone rezidenţiale şi cartiere de locuinţe, dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor publice, protecţia mediului si dezvoltarea durabila, dezvoltarea turismului si a sectorului terţiar; dezvoltarea economică integrată, dezvoltarea resurselor umane, creşterea  ratei de ocupare şi combaterea excluziunii sociale şi a dezechilibrelor sociale, atragerea de noi investiţii şi creşterea accesului la resurse.
 • ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARă APĂ – CANAL CONSTANŢA

Asociatia s-a constituit în scopul înfiinţării, oraganizării, finanţării, exploatării, monitorizării, finanţării, şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare pe raza competentă a unităţilor administrativ – teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului. 

 • ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DOBROGEA CONSTANŢA

Asociaţia s-a constituit în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciilor de utilităţi publice privind salubrizarea localităţilor pe raza de competentă a unităţilor administrativ teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării după caz a sistemelor de utilităţi publice aferente , pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia .

 • ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ “CANAL DUNĂRE MAREA – NEAGRĂ 2016 “- parteneriat comuna Cumpăna, comuna Valu Lui Traian şi comuna Poarta Albă şi are ca scop promovarea dezvoltării durabile a teritoriului acoperit de Grupul de Acţiune Locală “Canal Dunăre – Marea Neagră 2016”, din perspectivă economică, socio-educaţională, medicală şi de mediu.
 • CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE, NAVIGAŢIE SI AGRICULTURĂ CONSTANŢA
 • DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢEANĂ CONSTANŢA
 • ASOCIAŢIA ’’ CELE MAI FRUMOASE SATE DIN ROMÂNIA’’ ( COMUNA CUMPĂNA ESTE MEMBRU FONDATOR). În anul 2015 comuna Cumpăna obţine titlul de “SATUL CULTURAL AL ROMÂNIEI”, program lansat în anul 2014 sub patronajul Ambasadei Franţei în România, cu scopul de a promova patrimoniul cultural şi turistic din satele româneşti.
 • CLUBUL SPORTIV “VICTORIA” CUMPĂNA, s-a înfiinţat în anul 2016 ca persoană juridică română, instituţie publică polisportivă, prin preluarea SECŢIILOR  de fotbal, arte marţiale, arte marţiale de contact, judo, handbal, rugby, ciclism, baschet, şah, lupte, gimnastică, gimnastică ritmică , scrimă , fotbal – tenis, dans sportiv, sportul pentru persoane cu nevoi speciale, sportul pentru toţi, tenis, existente în comuna Cumpăna, inclusiv a sportivilor.

Clubul Sportiv ’’VICTORIA’’ CUMPĂNA se înfiinţează în scopul organizării şi administrării activităţii sportive în vederea realizării activităţii de performanţă, selecţie, pregătire şi participarea sportivilor la competiţii sportive interne şi internaţionale, la ramurile de sport ce aparţin clubului.

Clubul Sportiv ’’ VICTORIA’’ CUMPANA sprijină totodată şi sportul pentru toţi şi sportul pentru persoane cu nevoi speciale în vederea menţinerii sănătăţii,  recreerii şi socializării cetăţenilor.

 • SUBFILIALA FILIALA CRUCEA ROŞIE CUMPĂNA  înfiinţată în anul 2004 – Crucea Roşie Română asistă persoanele vulnerabile în situaţii de dezastre şi de criză. Prin programele şi activităţile sale în beneficiul societăţii, contribuie la prevenirea şi alinarea suferintei sub toate formele, protejează sănătatea şi viaţa, promovează respectul faţă de demnitatea umană, fără nici o discriminare bazata pe naţionalitate, rasă, sex, religie, vârstă, apartenenţă socială sau politică.
 • REVISTA “CUMPĂNA – COMUNA MEA”- se tipăreşte din anul 2001 şi până  în prezent , totalizând 48 de numere.

 

SITUAȚIA RELAȚIILOR DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ

 

NR. CRT.

Denumire document cooperare

Mentiuni / observatii

 

1.

Acord de infratire intre comuna PUHACENI, Chisinau , Republica Moldova si comuna Cumpana, judetul Constanta, Romania

H.C.L. nr. 35 / 26.07.2001

2.

Intelegere pentru infratire intre Primaria Dobrichca, Judet Dobrich, Republica Bulgaria si primaria Cumpana, judet Constanta, Romania 

H.C.L. nr. 3/ 25.01.2007

Aviz favorabil al Ministerului Afacerilor Externe nr. H2-1/3727 din 11.12.2006

3.

Protocol de cooperare intre Consiliul Local Cumpana, judetul Constanta , Romania si Consiliul Municipal Meliki,  Judeţul Imathia , Municipalitatea MELIKI, Grecia

H.C.L. nr.  60/28.06.2007

4.

Acord de infratire intre comuna Cumpana, judetul Constanta si localitatea AKCAY – Turcia

H.C.L. nr. 59/28.06.2007

5.

Acord de infratire intre comuna Cumpana, judetul Constanta, Romania si comuna Budesti, Municipiul Chisinau, Republica Moldova

H.C.L. Nr. 128/26.11.2009

6.

Acord  de  Înfrăţire intre Cumpana ( Romania ) si Beer – Tuvia –  Israel

H.C.L. nr.77/16.08.2010

7.

Acord de infratire intre comuna Cumpana, judetul Constanta si orasul Straseni, Raionul Straseni, Republica Moldova

H.C.L. nr. 58/26.07.2012

8.

Acord de infratire intre comuna Cumpana, judetul Constanta, Romania si Comuna Sarata Veche, Raionul Făleşti, Republica Moldova

H.C.L. nr. 68/18.06.2013

9.

Acord de infratire intre comuna Capaclia, Raionul Cantemir, Republica Moldova si comuna Cumpana, judetul Constanta, Romania

H.C.L. nr. 76/ 25.07.2013

10.

Intelegere de Cooperare intre comuna Cumpana, judetul Constanta si Municipiul JEKABPILS,Letonia

H.C.L. nr. 102/31.10.2013

11.

Acord de infratire intre comuna Cumpana, judetul Constanta , Romania si Orasul Zhuanghang, Districtul Fenghian, Shanghai, China

Acord semnat in data de 3.11.2014

12.

Intelegere de cooperare intre orasul Cricova, Sectorul Riscani, Republica Moldova si comuna Cumpana, judetul Constanta, Romania

H.C.L. nr. 54/31.03.2016

13.

Intelegere de cooperare intre comuna Cumpana, judetul Constanta, Romania si comuna Mahala, Raionul Noua Sulita, Regiunea Cernauti, Ucraina

H.C.L. nr. 89/25.05.2017

Avizul cu nr. H2-2/1487 emis de Directia Tratate Internationale – Ministerul Afacerilor Externe

14.

Intelegere de cooperare intre comuna Cazangic, Raionul Leova, Republica Moldova si comuna Cumpana, judetul Constanta, Romania

H.C.L. nr. 85 / 30.05.2018

15.

Intelegere de cooperare intre comuna Cumpana, judetul Constanta, Romania si orasul Edremit, Turcia

H.C.L nr. 85/25.05.2017

16.

Intelegere de cooperare intre comuna Cumpana, judetul Constanta si comuna Prundeni, judetul Valcea

H.C.L. nr. 47/30.04.2015

17.

Intelegere de cooperare intre comuna Cumpana, judetul Constanta si comuna Vinatori Neamt, judetul Neamt

H.C.L. nr. 48/30.04.2015

 

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut