EFICIENTIZARE SISTEM DE COLECTARE DEŞEURI ȊN COMUNA CUMPǍNA, JUDEŢUL CONSTANŢA

Proiect finanţat prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020

Măsura III.3 – Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, Apel nr.5

Măsura 1 – Sprijinirea activităţilor de pescuit şi diversificarea acestora – cod 107

(în cadrul „Strategiei de dezvoltare locală a Asociaţiei Grup Local Dobrogea Sud – FLAG Dobrogea Sud)”

In cadrul acestui proiect, Comuna Cumpana beneficiaza de finantare prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020, respectiv prin Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Direcţia Generală de Pescuit  fiind Autoritate de Management.

Bugetul proiectului este de 1.148.851,48 lei, din care 1.089.030,61 lei reprezintă valoarea totală eligibilă pentru finanţare prin POPAM 2014-2020, fiind valoare nerambursabilă in procent de 100%.  

Perioada  de implementare : 12 luni de la semnarea contractului de finantare , respectiv 23.04.2022

Obiectivul general al acestui proiect vizează îmbunătăţirea capacităţii de furnizare a serviciilor publice de colectare deşeuri şi implicit îmbunătăţirea factorilor de mediu din comuna Cumpăna, localitate situată în arealul Zonei Pescăreşti aferentă FLAG Dobrogea Sud, prin aplicarea unor măsuri combinate de investiţii (achiziţia a două autospeciale pentru colectare deşeuri) cu măsuri de informare (o campanie de conştientizare).

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut